"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

ACTIVITĂȚI
şi subactivităţi

◾   Activitate - A1. Managementul proiectului

◾   Activitate - A2. Informare şi publicitate pentru asigurarea vizibilităţii finanţării din FSE; diseminarea rezultatelor
        ◆   2.1 Organizarea unei Conferinţe de Lansare a Proiectului
        ◆   2.2 Organizarea de acţiuni de promovare a proiectului şi diseminare a rezultatelor
        ◆   2.3 Realizarea/actualizarea permanentă website-ului proiectului
        ◆   2.4 Organizarea unei Conferinţe de Închidere a Proiectului

◾   Activitate: A3. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca
        ◆   3.1 Identificarea agentilor economici din sectorul privat pentru incheierea de parteneriate de practica. Se vor identifica parteneri de practica care isi desfasoara activitatea in sectoare economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta, conform SNCDI
        ◆   3.2 Organizarea a 4 conferinte de informare la care vor participa min 80 de reprezentanti ai agentilor economici locali, reprezentanti ai unitatilor de invatamant beneficiare ale proiectului si parinti/tutori ai elevilor

◾   Activitate: A4. Informare, recrutare si comunicare GT
        ◆   4.1 Elaborarea metodologiei pentru selectia persoanelor din GT
        ◆   4.2 Elaborarea a 6 campanii de informare despre proiect, planificarea si realizarea sesiunilor informative
        ◆   4.3 Inscrierea si comunicarea cu GT

◾   Activitate: A5. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca
        ◆   5.1 Planificarea si organizarea sesiunilor de invatare la locul de munca
        ◆   5.2 Derularea programelor de invatare la locul de munca

◾   Activitate: A6. Furnizarea sesiunilor de consiliere si orientare profesionala
        ◆   6.1 Planificarea si organizarea sesiunilor de consiliere si orientare profesionala
        ◆   6.2 Derularea sesiunilor de consiliere

◾   Activitate: A7. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca
        ◆   7.1 Organizarea unui seminar pe teme de geriatrie in colaborare cu o unitate economica care-si desfasoara activitatea in subdomeniul de specializare inteligenta si sanatate 5.3 Imbatranire sanatoasa, stil de viata si sanatate publica
        ◆   7.2 Organizarea cursurilor pentru certificare ECDL pentru un numar de 25 elevi/an care vor sustine examenul de bacalaureat
        ◆   7.3 Concurs scolar Creativitate si tehnologie la sectiunile valorificare eficienta a resurselor materiale si energetice si promovarea tehnologiilor nepoluante
        ◆   7.4 Organizarea a doua editii concurs pentru testarea aptitudinilor practice dobandite de elevii anului III din cadrul Scolii Postliceale Sanitare Carol Davila din Onesti si Moinesti, pentru specializarile Asistent Medical Medicina Generala si Asistent Medical de Farmacie, cu tema Teoria preventiei si practica salvarii de vieti
        ◆   7.5 Organizarea unui seminar, cu participarea entitatilor sanitare interesate din judetul Bacau, cu tema Importanta primului ajutor pentru salvarea vietii
        ◆   7.6 Elaborarea si editarea unei brosuri intitulata - Itinerarii turistice in bazinul Trotusului- de catre elevii apartinand GT din proiect de la specializarea turism
        ◆   7.7 Sesiuni de internship la partenerii de practica si inregistrarea si dezvoltarea a 5 firme de exercitiu/īntreprinderi simulate

◾   Activitate: A8. Dezvoltarea si implementarea campaniilor de constientizare pentru promovarea dezvoltarii durabile si orientarea catre o economie competitiva, cu emisii scazute de carbon si scaderea cantitatii deseurilor
        ◆   8.1 Promovare teme secundare - sesiuni informative individuale si 24 de Seminarii de constientizare TS

Automarini - Activitati