"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

ARIA
de implementare

Proiectul se implementează în județele:
    ◾   Botoşani
    ◾   Suceava
    ◾   Iaşi
    ◾   Vaslui
    ◾   Bacău
    ◾   Neamţ

Automarini - Aria de implementare