"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Management

Structura cursului:
    ◆   70% aplicatii practice
    ◆   30% cunostinte teoretice

Conditii de acces: Studii superioare

Detalii curs Manager

Se adresează tuturor persoanelor care doresc să îşi îmbunătăţească performanţa la locul de muncă şi care, prin natura poziţiei şi a funcţiei lor, îşi aduc contribuţia la dezvoltarea companiei, organizaţiei sau/şi a instituţiei în care îşi desfşoară activitatea. Programul de formare se adresează persoanelor interesate să ocupe o funcţie de conducere într-o organizaţie publică sau privată, managerilor de nivel mediu şi superior, dar şi oricăror alte persoane interesate să dobândească noţiuni de management.

Teme abordate:

Modulul 1 - Management strategic
    ◆   Procesul de management strategic
    ◆   Sistemul de management organizaţional. Reproiectarea managerială
    ◆   Analiza strategică a organizaţiei (analiza SWOT, PEST etc.)
    ◆   Tipuri de strategii organizaţionale şi modalităţi de selecţie a strategiei
    ◆   Implementarea, monitorizarea şi controlul strategiilor

Modulul 2 - Comunicare şi leadership
    ◆   Comunicarea în cadrul organizaţiei (tipuri, forme etc.)
    ◆   Strategia de comunicare şi cultura organizaţională. Strategii de comunicare eficientă
    ◆   Conceptul de leadership
    ◆   Profilul leaderului
    ◆   Procesul decizional (strategii decizionale)

Modulul 3 - Notiuni de managementul resurselor umane
    ◆   Noţiuni generale
    ◆   Strategia de resurse umane
    ◆   Negocierea şi medierea conflictelor
    ◆   Strategii de evaluare şi motivare a angajaţilor

Cursul de MANAGEMENT este un curs ACREDITAT DE CNFPA/ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, diploma obţinută fiind recunoscută atât la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeana.

Examen conform programarii ANC:
    ◆   proba teoretica: test grila
    ◆   proba practica: proiect dezvoltat individual/grupa de cursanti

Automarini - Mini MBA