"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Teme Secundare

Egalitate de gen- Principiul a fost integrat inca din faza de preg a proiectului, urmarindu-se stabilirea unei componente echilibrate atat a grupului tinta, cat si a echipei de implem. Astfel, din cele 200 persoane din grupul tinta cel putin 50% vor fi de sex feminin. S-a urmarit realiz unei echipe de implem care sa incurajeze reprezentarea femeilor in procesul decizional, peste 50 % fiind femei, participarea la procesul decizional fiind astfel incurajata. Egalitatea de gen va fi respectata in cadrul proiectului si prin: a) mat de promov elab in cadrul pr vor contine mesaje care promoveaza principiul egalitatii de sanse si nediscriminarea b) pe parcursul proiectului vor fi descurajate tendintele de denigrare a egalitatii de gen, urmand a se include in Procedura de comunicare in proiect celor mai noi prevederi UE in legatura cu egalitatea de gen si evitarea folosirii stereotipurilor de gen in adresarea directa sau indirecta (verbala sau non-verbala), precum si sanctiunile aplicabile; c) fiecare eveniment de promovare (ateliere de lucru, programe de formare/instruire, conferinta finala de diseminare, etc.) va include si o sectiune specifica, prezentata de expertul in teme secundare, prin care se va urmari promovarea unui comportament responsabil al beneficiarilor si imbunatarirea gradului de constientizare cu privire la conceptele de dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare si egalitate de gen. De asemenea, includerea in fiecare eveniment de promovare si modul de formare a cate unei prezentari care promoveaza princ orizontale este in concordanta cu principiile gen ale SCAP 2014-2020, pr echitatii, egalitatii de sanse si dezvoltarii durabile regasindu-se printre acestea

Autoservice Marini - Indicatori