"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Specialist în Managementul Deşeurilor

Structura cursului:
    ◆   70% aplicatii practice
    ◆   30% cunostinte teoretice

Detalii curs acreditat: 
Curs Specialist Managementul Deseurilor se adresează companiilor care sunt generatoare de deşeuri sau care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei mediului şi ecologiei. În cadrul programului de formare, participanţii vor identifica tipurile de deşeuri generate în cadrul firmei, şi se vor analiza tipurile de documente care se întocmesc în conformitate cu cerinţele legale privind protecţia mediului (Legea 211/2011).

Teme abordate
    ◆   Identificarea activităţilor şi legislaţiei aplicabile fiecărei activităţi desfăşurate
    ◆   Identificarea problemelor de mediu şi impactul asupra mediului
    ◆   Tipuri de deşeuri şi modalităţi de gestionare în conformitate cu legislaţia în vigoare
    ◆   Standarde internaţionale în managementul deşeurilor
    ◆   Transportul deşeurilor nepericuloase şi periculoase
    ◆   Elaborarea documentelor privind gestiunea deşeurilor
    ◆   Raportarea deşeurilor generate către autorităţile competente
    ◆   Soluţii de finanţare privind managementul deşeurilor
    ◆   Strategii de reducere a poluării
    ◆   Sisteme de management integrat al deşeurilor
    ◆   Politici şi programe de mediu

La finalul cursului, participanţii pot susţine examenul ANC şi obţine certificatul de Specialist Managementul Deşeurilor,  eliberat de CNFPA/ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, certificatul obţinut fiind recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

Examen conform programarii ANC:
    ◆   proba teoretica: test grila
    ◆   proba practica: proiect dezvoltat individual/grupa de cursanti

Automarini - Specialist Managementul Deşeurilor