"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul ţintă va fi alcătuit dintr-un număr de 200 persoane, din care:
      ◾   100 elevi din invatamantul profesional
      ◾   50 elevi din invatamantul postliceal sanitar
      ◾   50 elevi din invatamantul lical tehnic

Grupul ţintă va fi format din categoriile de persoane menţionate mai sus şi care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
      ◾   Reşedinţa sau domiciliul să fie în mediul rural sau urban din Bacau
      ◾   Să nu mai beneficieze de sprijin pe aceeaşi axă