"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Inspector SSM

Detalii promotie:

Cursul Inspector SSM se adresează persoanelor care doresc să îşi dezvolte o carieră în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, managerilor de societăţi comerciale dar şi tuturor persoanelor care doresc să deţină cunostinţe în domeniu şi să obţină deprinderile necesare prin prezentarea a numeroase cazuri practice.

Structura cursului:
    ◆   70% aplicatii practice
    ◆   30% cunostinte teoretice

Conditii de acces: Studii medii

Teme abordate
    ◆   Cadrul legislativ referitor la securitatea şi sănătatea în muncă (SSM)
    ◆   Managementul riscului. Criterii de evaluare a riscurilor
    ◆   Elaborarea planului de prevenţie. Monitorizarea activităţii de prevenţie
    ◆   Elaborarea planurilor de urgenţă şi evacuare
    ◆   Organizarea activităţii de prim ajutor
    ◆   Elaborarea documentelor aferente activităţii de prevenire şi protecţie
    ◆   Evidenţe şi raportări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

La finalul programului de formare, participanţii pot susţine examenul ANC şi obţine certificatul de Inspector SSM eliberat de CNFPA/ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, diploma obţinută fiind recunoscută atât la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeana.

Examen conform programarii ANC:
    ◆   proba teoretica: test grila
    ◆   proba practica: proiect dezvoltat individual/grupa de cursanti

Automarini - Mini MBA