"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

OBIECTIVELE SPECIFICE
ale proiectului

Obiectiv 1   -   Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectiv 2   -   Valorificarea resurselor locale de calificate, a factorilor naturali si a initiativei antreprenoriale pentru promovarea unor sectoare cu potential de dezvoltare in viitor.

Obiectiv 3   -   Optimizarea ofertei educationale prin parteneriate intre unitati/institutii de invatamant si sectorul privat, in vederea organizarii de stagii de practica mai ales in sectoarele economice cu potential competitiv identificate in SNC, precum si SNCDI

Obiectiv 4   -   Modernizarea spatiilor destinate invatamantului practic, pentru acumularea cunostintelor tehnice, a deprinderilor practice si dobandirea competentelor transversale, in vederea integrarii socio-profesionale rapide a absolventilor dupa finalizarea studiilor

Automarini - Obiectivele Specifice