"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Tehnic PSI

Ocupaţia se referă la competenţele necesare cadrului tehnic cu atribuţii PSI pentru planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
Ocupaţia include, de asemenea, competenţe legate de acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice, investigarea contextului producerii incendiilor, acordul în cazul documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, instruirea salariaţilor în domeniul PSI şi elaborarea documentelor specifice activităţii din domeniu. Cursul vă va ajuta să înţelegeţi şi să aplicaţi cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor. La finalul cursului, absolventul va poseda cunostinte generale despre apararea impotriva incendiilor si va fi capabil sa intocmeasca lucrari de o complexitate ridicata. De asemenea cursantul va fi capabil sa comunice eficient la locul de munca folosind terminologia de specialitate, sa identifice sarcinile de efectuat, cerintele legate de acestea si sa planifice activitatile curente, fapt ce va usura integrarea lui in cerintele postului.

Ce tip de diploma obtin dupa absolvirea unui curs ?

Cadru Tehnic PSI

Dupa absolvire se elibereaza un certificat de calificare, insotit de suplimentul descriptiv care atesta dobandirea urmatoarelor competente:

    ◆   Aplicarea normelor NPM si NPSI
    ◆   Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice
    ◆   Avizarea documentaţiilor de apărare împotriva incendiilor
    ◆   Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor
    ◆   Elaborarea documentelor specifice activităţi de PSI
    ◆   Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor
    ◆   Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
    ◆   Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
    ◆   Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

Ce competente obtin dupa absolvirea cursului ?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educatiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.
Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Automarini - Mini MBA