"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului

Obiectivul general al proiectului este cresterea numarului de elevi din invatamantul secundar si tertiar non-universitar la programe de invatare la locul de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, ca raspuns la nevoile elevilor din invatamantul profesional si tehnic la o educatie de calitate, pentru o viata implinita si prospera si ca raspuns la nevoile angajatorilor de a avea forta de munca bine calificata, in vederea dezvoltarii unor afaceri pe termen lung, care sa poata face fata unei economii in schimbare, care utilizeaza calificari moderne si complexe. In actuala propunere de proiect se urmareste infiintarea unui parteneriat social intre unitati de invatamant si sectorul privat ce urmareste formarea si dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii elevilor. Obiectivul proiectului este in concordanta cu obiectivele Axei prioritare 6 POCU - EDUCATIE SI COMPETENTE , regasindu-se in Prioritatea de investitii 10.iv - Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamânt si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie- si obiectivul specific POCU 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivul General

De asemenea, propunerea de proiect este in concordanta prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, Recomandarile Specifice de Tara 2014, cu Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-20201 si cu Programul National de Reforma2, privind accelerarea reformelor in sectorul educatiei. Prin implementarea proiectului, respectiv atingerea obiectivelor specifice, vor fi generate urmatoarele beneficii la nivelul grupului tinta: - participare la servicii formare, de informare si consiliere profesionala; - informare adecvata pentru adaptarea perfectionarilor la nevoile actuale ale pietei muncii. La nivelul regional, vor fi generate urmatoarele beneficii: - obtinerea unei rate cat mai mari de ocupare; - cresterea capacitatii de angajare si a sanselor de integrare pe piata muncii. Gratie implementarii acestui proiect regiunea va beneficia de o politica pe termen lung de intensificare a masurilor de asigurare a tranzitiei de la scoala la viata activa, coerenta cu nevoile identificate si comparabila la nivel local, regional si national. Astfel, efectul pozitiv pe termen lung al implementarii proiectului consta in dezvoltarea unor masuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ si flexibil, pentru facilitarea unei piete a muncii moderna, flexibila si dinamica si diminueaza eforturile companiilor pentru integrarea profesionala ale absolventilor