"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

INDICATORI
de proiect

Indicatori prestabiliţi de realizare:
Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP = 200
- Persoane care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP - din zona rurala= 120
- Persoane care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP - de etnie roma= 5

Indicatori prestabiliţi de rezultat:
Persoane (elevi/ ucenici) certificate la incetarea calitatii de participant = 160 din care:
- Persoane (elevi/ ucenici) certificate la incetarea calitatii de participant - din zona rurala= 100
- Persoane (elevi/ ucenici) certificate la incetarea calitatii de participant - de etnie roma = 4

Persoane (elevi/ ucenici) care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participanti = 50 din care:
- Persoane (elevi/ ucenici) care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participanti - din zona rurala= 20
- Persoane (elevi/ ucenici) care isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participanti - de etnie roma = 4

Persoane (elevi/ ucenici) care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant = 22 din care:
- Persoane (elevi/ ucenici) care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant - din zona rurala= 5
- Persoane (elevi/ ucenici) care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant - de etnie roma = 1

Autoservice Marini - Indicatori