"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Inspector Resurse Umane

Cursul Inspector Resurse Umane se adresează persoanelor care doresc să înveţe să întocmească şi să gestioneze documentele de evidenţă a personalului, să organizeze recrutarea personalului, planul de formare profesională, medierea conflictelor de muncă, să întocmească statele de plată şi declaraţiile fiscale.

Teme abordate
    ◆   Noţiuni introductive – rolul şi funcţiile inspectorului resurse umane
    ◆   Registrul de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Utilizarea programului REVISAL
    ◆   Raportul juridic de muncă
    ◆   Contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă
    ◆   Întocmirea statelor de plată. Calculul salariilor, indemnizaţiilor şi contribuţiilor
    ◆   Sistemul de pensii publice. Elemente practice
    ◆   Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Cursul de Inspector Resurse Umane este un curs ACREDITAT DE CNFPA/ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, diploma obţinută fiind recunoscută atât la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeană.

Automarini - Mini MBA