"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Analist Resurse Umane
On-Line

Cursul Analist Resurse Umane se adresează persoanelor care doresc a isi dezvolte o cariera in domeniul resurselor umane. Cursul ofera posibilitea dobandirii competenţelor de bază privind procesul de recrutare, selectie si evaluarea resurselor umane din cadrul companiei dar si privind motivarea si perfectionarea profesionala a angajatilor.

Oferta include:
    ◆   Suport de curs
    ◆   Asistenta pe toata perioada cursului
    ◆   Evaluare

Teme abordate:
    ◆   Organizarea interna a companiei. Rolul analistului in cadrul departamentului de resurse umane. Profilul postului de analist resurse umane: sarcini si responsabilitati.
    ◆   Analiza situatiei organizationale privind resursele umane. Identificarea nevoilor de recrutare
    ◆   Recrutarea. Metode de recrutare
    ◆   Selectia. Metode de selectie. Interviul.
    ◆   Tehnici de evaluare a performantelor resurselor umane din cadrul organizatiei
    ◆   Strategii de motivarea angajaților. Perfectionarea profesionala

Automarini - Mini MBA