"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

ECHIPA DE IMPLEMENTARE a proiectului

Echipa de implementare a proiectului este alcătuită după cum urmează:
    ◾   Manager proiect Marinescu Daniela Cristina
       ▸   Coordonator P1 proiect BARNA OANA-THEODORA
       ▸   Coordonator P2 proiect URSACHI MIHAI
       ▸   Expert implementare P1 ADOBRICAI
       ▸   Expert monitorizare, informare si comunicare GT- GUGU BRINDUSA
       ▸   Expert org si monit stagii de practica formator AMG - P1 SPRINTEROIU VASILE
       ▸   Expert org si monit stagii de practica formator AF - P1 LUCAS ANA-MARIA
       ▸   Exp org, monit practica AUTOCAD formator mecanica, P2 - MOISA LORETA
       ▸   Exp org, monit practica constructii formator P2 SARCA-JUGARU LAVINIA
       ▸   Exp org, monit practica Protectia formator Mediului P2 BUCA MIHAELA
       ▸   Exp org, monit practica sector formator economie-turism, P2 MASALA GABRIELA
       ▸   Expert teme secundare GUGU BRINDUSA
       ▸   Responsabil cu consilierea si orientarea profesionala ZAHARIA OANA-PAULA
       ▸   Instructor ECDL 1 P2 URSACHI MIHAI
       ▸   Instructor ECDL 2 P2 NASIESCU DANIELA
       ▸   Expert org si monit stagii de practica instructor/preparator formare AF - P1Lacatusu Dorica