"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Brand Manager
On-Line

Detalii curs:

Cursul online Brand Manager oferă posibilitatea participanţilor de a-şi însuşi cunoştinţele privind managementul unui brand, supravegherea concurenţei pe segmentul de piaţă şi aplicarea tehnicilor de marketing şi comunicare pentru promovarea brand-ului în cauză. Cursul vizează transferul de cunoştinţe cu aplicabilitate imediată, fiind extrem de util celor care doresc să dobândească noţiunile de bază în domeniu.

Oferta include:
    ◆   Suport de curs
    ◆   Asistenta pe toata perioada cursului
    ◆   Evaluare

Teme abordate:
    ◆   Noţiuni generale privind conceptul de brand şi brand management - rolul managerului de brand
    ◆   Realizarea analizei de piaţă a clientului
    ◆   Proiectarea strategiilor de brand
    ◆   Stabilirea şi implementarea preţurilor
    ◆   Lansarea şi dezvoltarea brand-ului. Strategii de gestionare
    ◆   Strategii de promovare şi comunicare. Identitatea brand-ului
    ◆   Evaluare finală

Automarini - Brand Manager