"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Managementul Schimbării
On-Line

Detalii promotie:

Cursul urmăreşte dobândirea unei serii de cunoştinţe şi abilităţi necesare în vederea susţinerii unei tranziţii eficiente a organizaţiei şi a angajaţilor săi, de la o situaţie actuală curentă, la o situaţie ulterioară îmbunătăţită. În acelaşi timp, pot să ajute şi să îndrume managementul organizaţiei în gestionarea corectă a proceselor de transformare, adaptare şi integrare eficientă a schimbărilor necesare obţinerii rezultatelor propuse.

Oferta include:
    ◆   Suport de curs
    ◆   Asistenta pe toata perioada cursului
    ◆   Evaluare

Teme abordate:
    ◆   Noţiunea de schimbare organizaţională
    ◆   Identificarea mecanismelor complexe ale schimbării şi analiza modului de funcţionare a acestora
    ◆   Elemente de rezistenţă la schimbare
    ◆   Elaborarea şi implementarea instrumentelor de lucru pentru asigurarea succesului schimbării

Automarini - Managementul Schimbării