"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Control Managerial Intern
On-Line

Detalii promotie:

Cursul Control Managerial Intern se adresează managerilor şi persoanelor responsabile de realizarea controlului intern în companii private sau instituţii publice. La finalul cursului participanţii vor deţine cunoştintele şi abilităţile necesare pentru a proiecta şi implementa un sistem de management şi control performant.

Oferta include:
    ◆   Suport de curs
    ◆   Asistenta pe toata perioada cursului
    ◆   Evaluare

Teme abordate:
    ◆   Considerente generale referitoare la sistemul de control intern/managerial
    ◆   Controlul intern şi controlul intern managerial
    ◆   Responsabilitatea organizării sistemului de management şi control intern
    ◆   Tehnici, metode, instrumente, indicatori de lucru
    ◆   Funcţiile managementului
    ◆   Analiza SWOT. Analiza de risc
    ◆   Obiective generale şi specifice
    ◆   Organizarea şi funcţionarea sistemelor de control managerial
    ◆   Elaborarea şi implementarea sistemului de control intern/managerial
    ◆   Standarde de management
    ◆   Evaluarea, autoevaluarea şi auditul sistemului de control intern/managerial

Automarini - Managerial Intern