"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020"

Curs Manager Sisteme de Management de Mediu
On-Line

Detalii curs:

Cursul online Manager Sisteme De Management De Mediu se adresează tuturor celor interesaţi de domeniul protecţiei mediului, persoane care îşi desfăşoară activitatea atât în instituţii publice cât şi în companii din mediul privat şi doresc să îşi dezvolte cunoştintele şi aptitudinile în domeniul managementului sistemelor de mediu.

Oferta include:
    ◆   Suport de curs
    ◆   Asistenta pe toata perioada cursului
    ◆   Evaluare

Teme abordate:
    ◆   Politica de mediu a organizaţiei. Reglementări şi conţinut
    ◆   Sistemul de Management de Mediu (SMM)
    ◆   Implementarea unui sistem de management de mediu
    ◆   Standarde de calitate în domeniul sistemelor de management de mediu (ISO 19011, ISO 14001, ISO 14010).
    ◆   Auditul de mediu: obiective, avantaje, tipuri
    ◆   Realizarea auditului de mediu şi monitorizarea sistemelor de management de mediu

Automarini - Management Mediu